İK POLİTİKAMIZ

Doğan TAŞIMACILIK’ın; hedeflerine ulaşmasını sağlayacak en önemli değer, sahip olduğu "İnsan Kaynağıdır".

Bu nedenle, kurumun ve çalışanların beklentilerini daha üst seviyede karşılayan, profesyonel insan kaynakları politika ve stratejileri oluşturulmaktadır..

Doğan TAŞIMACILIK; din, dil, ırk, cinsiyet, engelli ayırımı gözetmeksizin doğru insanların istihdamını sağlamak, çalışanlarının memnuniyetini arttırmak, kuruma bağlılıklarını devam ettirmek, kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratarak karar oluşumuna katılımını sağlamaktır..