Doğan Taşımacılık

Dünyayı Bir Adım Öne Taşıyoruz

İK Politikamız

 

Doğan Taşımacılık’ın; hedeflerine ulaşmasını sağlayacak en önemli değer, sahip olduğu "İnsan Kaynağıdır".

 

Bu nedenle, kurumun ve çalışanların beklentilerini daha üst seviyede karşılayan, profesyonel insan kaynakları politika ve stratejileri oluşturulmaktadır.

 

Doğan Taşımacılık; din, dil, ırk, cinsiyet ayırımı gözetmeksizin doğru insanların istihdamını sağlamak, çalışanlarının memnuniyetini arttırmak, kuruma bağlılıklarını devam ettirmek, kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratarak karar oluşumuna katılımını sağlamaktadır.